Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Youth is wasted


Day is wasted
Night is wasted
Dark is wasted
Light is wasted
Sun is wasted
Moon is wasted
Fresh air is wasted
Trees and flowers are wasted
Road is wasted
Eyes are wasted
Thoughts are wasted
Time is wasted
Walks are wasted
Nights out are wasted
Smiles are wasted
Tears are wasted
Dreams are wasted
Sea is wasted
Talks are wasted